Wie zijn we


Even kennismaken

met Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy

Wie zijn we

 

Seniorenclub staat voor de statutaire naam Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy.

De Seniorenclub is de lokale vereniging van en voor senioren en richt zich op alle

inwoners van 55 jaar en ouder. Het werkgebied is Oud-Zevenaar en Ooy.

De vereniging is op 1 januari 1974 opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

onder nummer 40120391.

De Seniorenclub is vertegenwoordigd in het Platform Senioren Zevenaar. Via dit orgaan

worden de belangen van de senioren o.a.bij de gemeente, woningbouwverenigingen, 

Caleidoz en andere relevante organisaties behartigd.

Lid zijn van de Seniorenclub betekent dat je tevens lid bent van de landelijke KBO.

De Seniorenclub is namelijk aangesloten bij de Unie KBO de grootste landelijke organisatie van ouderen.

Onderstaand is schematisch aangegeven wat de plaats is van de Seniorenclub in de KBO organisatie.                     

                                              

 

Waar staan we voor                                                                                                        

 

De statutaire doelstelling is: het behartigen van de belangen van de senioren in de meest ruime zin van het woord door:

 • diensten te verlenen en behartigen van individuele belangen van de leden
 • vertegenwoordiging van de belangen van senioren bij overheden en andere instanties
 • samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel

 

Concreet betekent dit dat de Seniorenclub opkomt voor de belangen van de ouderen op o.a. de volgende gebieden:

 • zorg en gezondheid
 • wonen en welzijn
 • inkomen en koopkracht
 • mobiliteit en veiligheid

Welzijn voor senioren betekent in dit geval, dat senioren zelf de regie over hun leven hebben en houden, in een inspirerende omgeving,  in relatie met anderen en het liefst in de eigen vertrouwde omgeving.  

 

Als Seniorenclub realiseren wij ons maar al te goed dat belangenbehartiging op genoemde gebieden door de Seniorenclub alleen, moeilijk of zelfs niet, is te realiseren.

Samenwerking met andere organisaties en instanties, die dezelfde doelen nastreven is dan ook een absolute noodzaak om tot resultaten te komen. Met name is het bij genoemde zaken van belang dat de Seniorenclub aangesloten is bij de KBO,  een grote en invloedrijke landelijke organisatie van senioren.

Via de Unie KBO worden de politiek en allerlei andere relevante organisaties  geïnformeerd  en geadviseerd en zorgt er zo voor dat onze stem niet alleen in de eigen gemeente wordt gehoord maar ook doorklinkt in Den Haag.

 

Dat dit noodzakelijk is hebben met name de senioren de afgelopen jaren ervaren. Veel senioren zijn onevenredig zwaar in hun portemonnee getroffen of hebben op andere gebieden veel moeten inleveren.

 

Omdat zaken op het gebied van belangenbehartiging  hoofdzakelijk landelijk worden geregeld, dus buiten de afdelingen om,  is het voor de leden  moeilijk het resultaat van alle inspanningen te overzien.

Onder andere via deze website zullen wij onze leden echter regelmatig zo goed mogelijk op de hoogte houden van de inspanningen en resultaten van de KBO op het gebied van belangenbehartiging.

Betekenis van het logo

 

In het logo dat de Seniorenclub gebruikt bij haar uitingen naar buiten staat:  ”Voor en met elkaar”.

Voor de Seniorenclub is dit geen loze kreet. Zij probeert daar ook werkelijk inhoud aan te geven.

Gelukkig is het grootste deel van onze leden vitaal en kunnen deelnemen aan de activiteiten en leveren ook een bijdrage aan het vrijwilligerswerk. Echter een ander deel heeft het minder goed getroffen.

Zo zijn er leden die te maken krijgen met afnemende krachten, lichamelijke en geestelijke klachten, eenzaamheid en beperkingen in bijvoorbeeld mobiliteit. Daardoor is men niet of minder goed in staat zijn deel te nemen aan de activiteiten georganiseerd door de Seniorenclub.

Lid zijn van de Seniorenclub betekent echter dat we deze leden niet aan hun lot overlaten, waardoor ze zich wellicht buitengesloten voelen. Wij zullen naar vermogen ondersteuning, hulp en voorlichting geven aan deze kwetsbare groep.

Binnen de Seniorenclub is een commissie “lief en leed”  ingesteld die hieraan speciaal aandacht geeft, maar ook aan andere zaken zoals b.v. een bezoekje brengen bij het bereiken van een "kroonjaar"(80, 90, 100 jaar).

Dit is één van de manieren om werkelijk inhoud te geven aan de leuze “Voor en met elkaar”.

 

 

Activiteiten lokaal 

 

Op lokaal niveau zijn de activiteiten van de Seniorenclub direct zichtbaar voor de leden.

De activiteitencommissie probeert bij de keuze van de activiteiten een zodanige spreiding en verscheidenheid in het aanbod aan te brengen dat een zo groot mogelijk deel van leden hiervan kan profiteren.

 

Op o.a. de volgende gebieden proberen we activiteiten te organiseren:

 • ontspanning en ontmoeting
 • spirituele bijeenkomsten 
 • informatie en educatie

Elders op deze website onder agenda tref je een compleet overzicht aan van

alle voorgenomen activiteiten in het lopende seizoen.

 

 

Daarom lid worden van de Seniorenclub                                                                                         

 

Vaak horen we: “Dat meen je niet. Ik lid van een seniorenclub? Nou nee, zover ben ik nog lang niet. Wat moet ik bij al die oude mensen? Kaarten zeker. Of volksdansen, koersballen, rummikub spelen? Ik kijk wel uit.”

Een veel gehoorde reactie als we iemand van 55 plus benaderen om lid te worden van de Seniorenclub.

Echter de Seniorenclub is, zoals je in het voorgaande en onderstaand kunt lezen, veel meer dan de drie k’s ( kaarten, kienen en keuvelen). 

Naast de reeds genoemde zaken zijn er nog een aantal voordelen waarvan u kunt profiteren zoals:

 • 10x per jaar het KBO-PCOB magazine boordevol leuke en interessante informatie voor senioren
 • Aantrekkelijke kortingen op ziektekostenverzekeringen, rijbewijskeuringen energietarieven
 • Toegang tot de KBO-servicelijn voor al uw vragen over wonen, zorg, gezondheid en juridische zaken
 • Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte door getrainde vrijwilligers
 • Persoonlijke en deskundige ondersteuning bij uw (zorg)vraag door vrijwillige ouderenadviseurs
 • Kortingsacties bij activiteiten en evenementen
 • Korting bij fitnesscentra
 • De mogelijkheid om zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan: laat uw talent niet verloren gaan en blijf actief

Copyright © 2016 Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy   --- Wepdiezainer ---