Nieuws


Nieuws

voor Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy

55 Plus Expo, de beurs voor 55-plussers!
13 t/m 16 november 2019 IJsselhallen Zwolle


De 55 Plus Expo is terug, totaal vernieuwd

De leukste beurs voor 55-plussers komt naar de IJsselhallen te Zwolle. Het aantal 55-plussers stijgt de komende jaren spectaculair. Een diverse doelgroep met een gemiddeld 30% hoger inkomen dan mensen onder de 55 jaar. De 55-plussers weten wat ze willen en zijn daadkrachtig en koopkrachtig.
 
Kortom, een doelgroep die garant staat voor een succesvolle beurs. De 55 Plus Expo vindt plaats van woensdag 13

tot en met zaterdag 16 november 2019.
 
De 55 Plus Expo is voor de bezoekers een echt dagje weg. Door een grote diversiteit aan producten en diensten wordt er aan iedere bezoeker gedacht. Daar hoor je natuurlijk bij!

De bezoekers kunnen ook genieten van volop entertainment; waaronder een modeshow die meerdere malen per dag plaatsvindt en optredens van diverse gezelschappen. Ook vind je op de 55 Plus Expo diverse activiteiten door middel van workshops én een heus fietsparcours.


Samenwerking KBO-PCOB

De 55 Plus Expo wordt georganiseerd in samenwerking met de KBO Gelderland, KBO Overijssel, KBO Flevoland, Noordelijke bonden van de KBO en de PCOB Noord en Oost Nederland.
In deze provincies wonen samen ruim 100.000 leden van de KBO-PCOB met een dergelijke achterban heeft de 55 Plus Expo een perfecte partner, die garant staat voor een groot aantal bezoekers.


                                                                         Meer informatie kun je vinden op www.55plusexpo.nl


                                                                         Zin om mee te gaan? Vanuit Thoen & Thans vertrekt er op donderdag 14                                                                                     november een bus. Voor meer informatie ga naar agenda

KBO-PCOB Nieuws

 

KBO-PCOB Nieuws is de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB.

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

 

Hieronder een greep uit het laatste nieuws:

KBO-PCOB vraagt aandacht voor armoede onder ouderen én biedt oplossingen (10 oktober)


55 tot 67-jarigen lopen meer risico om langdurig arm te raken. En maar liefst

11% van de 90-plussers is arm, het hoogste percentage onder de volwassen

Nederlanders. De Tweede Kamer debatteerde donderdag 10 oktober met

staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

over armoede en schulden. KBO-PCOB vraagt aandacht voor armoede onder

oudere Nederlanders en draagt drie oplossingen aan.


Ondanks dat we de crisisjaren al even achter ons hebben gelaten, lopen 55 tot 67-jarigen in toenemende mate het risico langdurig arm te raken, zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. In 2011 lag dit risico op 7,5% , in 2017 op maar liefst 10,4%, ruim boven het gemiddelde. Zeker onder 60 tot 65-jarigen gaat het hier om meer dan alleen een risico. Het Sociaal Cultureel Planbureau schrijft in het rapport Armoede in kaart 2019 dat er onder met name 60 tot 65-jarigen een piek te zien is in het aantal armen. Dit komt vooral doordat 55-plussers relatief vaker (langdurig) werkloos of arbeidsongeschikt raken.


90-plussers

Maar ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is het leed niet altijd geleden. Een flink deel van de 65-plussers, 176.507 huishoudens in totaal, bevindt zich in wat SEO Economisch Onderzoek een zwakke inkomenspositie noemt. Vooral weduwes, gescheiden vrouwen en ouderen met een niet-westerse achtergrond bevinden zich in een dergelijke positie. Ook mensen met hoge zorgkosten hebben het financieel vaker lastig.

Dat wordt vooral zichtbaar bij de alleroudsten. Maar liefst 11% van de 90-plussers, bewoners van verpleeghuizen niet meegerekend, is arm. Bij geen leeftijdscategorie in Nederland ligt dit percentage zo hoog.


Schrijnende gevolgen

De gevolgen hiervan zijn groot. Enige tijd geleden vroeg KBO-PCOB haar leden via een meldpunt hun ervaringen met armoede met ons te delen. Hoewel er zeker onder ouderen vaak nog een taboe rust op praten over financiële problemen, stroomden uit heel Nederland de verhalen binnen. Uit die verhalen, die we gebundeld hebben in de bundel Ouderen doorbreken de stilte rond armoede, komt duidelijk naar voren wat de schrijnende gevolgen zijn van arm zijn. Eenzaamheid is er daar één van. Omdat mensen niet de middelen hebben om een treinkaartje te kopen, gaan zij niet langer op bezoek bij familie of vrienden. Een verjaardag bezoeken is lastig, omdat een cadeautje kopen er niet in zit. Armoede zorgt er bovendien voor dat mensen medicijnen niet afhalen of een doorverwijzing naar een medisch specialist niet opvolgen omdat zij de eigen bijdrage niet kunnen betalen.


Oplossingen

Die cijfers, en de verhalen evenzo, dwingen tot actie. We mogen deze grote groep mensen niet in de kou laten staan. KBO-PCOB heeft drie concrete oplossingsrichtingen geformuleerd.

 1. Blijf werken aan een betere arbeidsmarktpositie voor 55-plussers
  Eén van de belangrijkste oorzaken van het hoge armoederisico onder 55- tot 67-jarigen is werkloosheid. KBO-PCOB is dan ook blij dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede op initiatief van de Tweede Kamer, in de afgelopen tijd een aantal belangrijke stappen heeft gezet met als doel de werkloosheid onder 55-plussers omlaag te brengen. Wij vragen de Tweede Kamer om de effectiviteit van al deze maatregelen goed in de gaten te houden. Nu er concretere maatregelen lijken te worden genomen om het arbeidsmarktperspectief voor 55-plussers daadwerkelijk te verbeteren, kan de Kamer vinger aan de pols houden om armoede en verdere tweedeling te voorkomen.
 2. Maak extra middelen vrij voor armoedebestrijding op lokaal niveau en zet deze ook in voor ondersteuning van 55-plussers
  Tot en met 2020 maakt het kabinet extra middelen vrij voor armoedebestrijding. Deze middelen worden primair ingezet voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Met extra middelen kunnen gemeenten echter ook 55-plussers helpen. We stellen voor om hiervoor in de begroting voor 2020 en 2021 extra budget vrij te maken.
 3. Dring de stapeling van zorgkosten terug
  Onder 90-plussers wordt armoede vooral veroorzaakt door hoge zorgkosten. KBO-PCOB is dan ook blij met de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Maar mensen die Wlz-zorg nodig hebben, betalen nog altijd een schrikbarend hoge eigen bijdrage.
  In september 2019 bracht Regioplan in opdracht van onder meer KBO-PCOB in kaart hoe hoog deze voor verschillende typen huishoudens precies is. Een alleenstaande oudere met alleen AOW betaalt €730 per maand aan eigen bijdrage. Naast de zorgverzekeringspremie, het eigen risico en kosten voor medicijnen. Deze zorgkosten, die zo zwaar op de financiële positie van de groep alleroudsten drukken, moeten omlaag gebracht worden.

> Het debat van de Tweede Kamer is gehouden op 10 oktober. Over de ingediende moties zal gestemd worden op 16 oktober 2019

Aandacht voor brandpreventie en veilig internetten in Week van de Veiligheid (10 oktober)


De tweede week van oktober is het Week van de Veiligheid. Brandpreventie en

veilig internetten staan deze week bij KBO-PCOB extra in de aandacht. Met

informatie, tips en een fraudecafé helpen we senioren om zich veilig te voelen.

Landelijk staat de Week van de Veiligheid in het teken van heling.

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen. Heling is

strafbaar en is altijd het gevolg van een criminele activiteit zoals een inbraak,

overval of (lading)diefstal. KBO-PCOB kiest ervoor om aandacht te besteden aan brandpreventie. In de oktobereditie van het Magazine van KBO-PCOB staat een informatief artikel over brandveiligheid en het belang van een vluchtplan. En lees ook handige tips om brand te voorkomen.


Fraudecafé

Daarnaast is er aandacht voor veilig internetten en cybercrime. Donderdag 10 oktober organiseerde KBO-PCOB we samen met het CCV een Fraudecafé. Deelnemers deelden ervaringen over internetfraude en kregen tips om risico’s te verkleinen. Meer informatie over cybercriminaliteit vindt u in ons speciale dossier. Daar kunt u ook video’s bekijken over dit onderwerp.

Voor meer nieuws kijk op: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/

 

Profiteer van je lidmaatschap!

Als lid/abonnee profiteer je van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken. Van goedkope energie en hoorbatterijen tot voordelig bellen en leuke uitjes. Kijk snel en profiteer mee! https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/


Digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB Gelderland

Via onderstaande link kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB:

https://www.kbo-pcob.nl/kbopcobnu/

Columns lezen?

Via onderstaande link kun je leuke, interessante columns lezen.

http://www.kbogelderland.nl/actueel/columns/

Rabo Clubkas Campagne 2019

We hebben weer een mooi bedrag in ontvangst mogen nemen. Bedankt voor het stemmen op ons.

Nieuwsbrief Seniorenclub

Copyright © 2016 Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy   --- Wepdiezainer ---