Nieuws

Columns lezen?

Via onderstaande link kun je leuke, interessante columns lezen.

http://www.kbogelderland.nl/actueel/columns/

 

Nieuws

voor Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy

KBO-PCOB Nieuws

 

KBO-PCOB Nieuws is de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB.

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

 

Hieronder een greep uit het laatste nieuws:

 

Postzegel mag opnieuw duurder worden, KBO-PCOB vreest dat post ‘een luxe’ wordt

(1 augustus)

 

Het versturen van de post kan binnenkort weer flink duurder worden. PostNL mag namelijk de prijs van een postzegel met maximaal 14,2 procent verhogen. Daarmee kan de prijs van een standaard postzegel vanaf oktober 2018 uitkomen op 95 cent. KBO-PCOB is hier niet blij mee. “Post mag geen luxe worden.”

 

KBO-PCOB bevroeg senioren over postdiensten. Directeur Manon Vanderkaa. “Uit ons eigen onderzoek blijkt dat de verzendkosten door zeven van de tien senioren nu al als te hoog beoordeeld worden. En deze hoge kosten zijn voor bijna drie van de tien senioren weleens reden geweest om een briefkaart of een pakket dan maar niet te versturen.”

 

Uit het KBO-PCOB onderzoek blijkt verder dat drie op de tien senioren wekelijks post verstuurt. En nog eens drie op de tien senioren doet dit zeker twee keer per maand. Zeventig procent van alle senioren ervaart de verzendkosten van papieren post als te hoog.

 

Leuk om post te krijgen

Aan het ontvangen van post zit ook een duidelijke emotionele component. Men vindt het leuk om post te ontvangen en veel senioren willen dat graag ook in de toekomst blijven ontvangen. De papieren post die absoluut niet mag verdwijnen is de rouwkaart (93 procent), gevolgd door de geboortekaartjes (81 procent), de huwelijksaankondigingen (74 procent), de gemeentelijke post, zoals stempassen bij verkiezingen (71 procent) en de kerstkaarten (58 procent).

 

Meer lezen hierover? Ga dan naar https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/postzegel-mag-opnieuw-duurder-worden-kbo-pcob-vreest-dat-post-een-luxe-wordt/

 

Ouderen overwegen vaker een verhuizing (7 augustus)

 

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren. Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Het aandeel dat zei beslist te willen verhuizen, bleef met 3 procent stabiel. Dat blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

Het onderzoek van het CBS richt zich op huishoudens van zowel senioren van 65 jaar en ouder als op personen jonger dan 65 jaar. Wat opvalt is dat ongeveer 75% van de senioren die de wens heeft binnen een korte termijn te willen verhuizen, dat niet binnen een jaar realiseert. Senioren noemen gezondheid de meest genoemde reden om te verhuizen. Het aandeel oudere huishoudens met een verhuiswens dat specifiek aangeeft te willen verhuizen naar een seniorenwoning is de laatste jaren gedaald.

 

Reactie KBO-PCOB: bouw meer ‘gewone’ woningen voor senioren

Er is simpelweg een groot tekort aan woningen en wel voor alle leeftijden. Voor senioren moeten woningen ontwikkeld worden die weliswaar in hun behoeften voorzien, maar niet stigmatiserend zijn. Dit past helemaal in deze tijd. Vroeger was de keuze of thuis blijven of naar het verzorgingshuis. Nu willen senioren veel meer woonvariatie en moet de markt daarop inspelen. Vaak wil men wel wat kleiner gaan wonen – in de buurt van familie – waar eventueel zorg kan worden ontvangen, maar zonder dat dit zichtbaar aanwezig is. Niet stigmatiserend dus.

 

Meer lezen over dit onderwerp? Ga naar https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/ouderen-overwegen-vaker-een-verhuizing/

 

Voor meer nieuws kijk op: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/

 

Profiteer van je lidmaatschap!

Als lid/abonnee profiteer je van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken. Van goedkope energie en hoorbatterijen tot voordelig bellen en leuke uitjes. Kijk snel en profiteer mee! https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/

 

Een van de vele voordelen:

KBO-PCOB Telefonie: goedkoop, betrouwbaar en de beste service!

 

Samen met hun partner Telpoint en haar label Yes Telecom (onderdeel van KPN) bieden KBO-PCOB abonnementen aan voor goedkoop mobiel bellen en mobiel internet.

Voor meer informatie ga naar https://mailchi.mp/kbo-nestorvoordeel/kbo-pcob-telefonie-voordelig-mobiel-bellen-internet-2531961?e=d6038db785

 

Digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB Gelderland

Via onderstaande link kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB:

https://www.kbo-pcob.nl/kbopcobnu/

Inspiratiedag over de eindigheid van ons leven op 1 november a.s.

 

Grenzeloos Leven is de naam van een themadag van KBO-PCOB over de eindigheid van ons leven. De dag wordt gehouden op 1 november van 10.00-16.00 uur in het Dominicanenklooster in Huissen. De KBO en PCOB in Gelderland werken mee aan dit evenement vol gesprekken, presentaties en workshops.

Kosten inclusief lunch, koffie, thee: € 10 voor leden van KBO-PCOB, niet-leden betalen € 25.

Waarom deze dag?

We worden ouder dan ooit en de medische wetenschap kan ons langer dan ooit in leven houden. Nooit eerder in de geschiedenis moe(s)ten zoveel mensen zelf nadenken over manieren van oud worden, de grens van het leven en hoe ze daarmee om willen gaan.

Het leven en levenseinde roepen niet alleen medische of juridische vragen op, maar roepen vooral levensvragen op. Vragen die we ons zelf stellen en waar we -samen met anderen- onze weg in willen zoeken. Op deze dag doen we dat met mensen die ons daarbij inspireren, informeren, confronteren en stil laten worden, maar ons ook in gesprek brengen, laten schrijven of zingen.

Zoals Ivan Wolffers die ondanks jaren lang ziek zijn, volop leeft en Claartje Kruijff, Theologe des Vaderlands, die de meest indringende levensvragen over het levenseinde niet uit de weg zal gaan. En velen anderen…

 

Het programma

Arjan Broers gaat in gesprek met Ivan Wolffers, Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur en publicist. Ivan Wolffers leeft al jaren volop met een levensbedreigende ziekte. Hij deelt zijn ervaringen hierover in blogs en boeken. Hoe zit het met zijn veerkracht en levenskunst na al die jaren patiënt zijn? En wat kan hij mensen die met kanker worden geconfronteerd worden meegeven?

Daarna zijn er op diverse plaatsen in het klooster workshops:

  • De ervaring van een voltooid leven..: Onder leiding Els van de Wijngaarden wordt u via gesprekken meegenomen in de leefwereld van ouderen met een doodswens en krijgt u meer inzicht op de problemen die schuil gaan achter de term voltooid leven.
  • Waardig ouder worden: Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, vertelt over het politieke manifest “Waardig ouder worden’ van KBO-PCOB en hoe dit doorwerkt in het pact ouderenzorg van het ministerie van VWS dat hoog op de politieke agenda staat. Tevens gaat zij met u in gesprek over wat ‘waardig ouder worden’ voor u betekent.
  • Verstaan we elkaar?: Gert van Dijk is filosoof en ethicus voor de artsenfederatie KNMG. Hij kent als geen ander de vragen, de discussies en de misverstanden die er bestaan, bijvoorbeeld over euthanasie of voltooid leven. In deze workshop gaat hij in op uw ervaringen, uw vragen, de discussies en de misverstanden.
  • Een brief van betekenis:. Monica Boschman laat u ontdekken via bijzondere schrijfoefeningen hoe je gedachten, herinneringen en wensen kunt opschrijven in een ‘brief van betekenis’ aan jezelf of je naasten
  • Het lied van je leven: Jos Somsen, muzikant en zangeres, leidt ons met haar creatieve en muzikale talenten naar bezinning en het zingen van het lied van je leven.
  • In dialoog over van betekenis tot het einde: In kleinere groepen gaan we met elkaar in dialoog over wat ‘het einde’ voor jou oproept. Het uitwisselen van positieve en negatieve ervaringen/gedachten hierover worden uitgewisseld aan de dialoogmethodiek. De ervaring die tijdens deze workshop wordt opgedaan, kan helpen om dit gesprek ook in eigen kring te voeren.
  • Rouw en levenskunst: Toos van Alderwegen en Anneliese Vonk-van der Zanden schreven allebei een boek na het verlies van hun partners en het rouwproces dat zij doormaakten. Waar haalden zij de kracht uit om verder te gaan? Zij vertellen over hun ervaringen en gaan met u in gesprek.
  • Welke stijl past bij jou? Bert Buizert, trainer en consultant, vindt dat doodgaan bij het leven hoort. Hij heeft ontdekt dat er bepaalde stijlen zijn in hoe mensen omgaan met doodgaan en het gesprek daarover. In deze workshop laat hij je ontdekken welke stijl bij jou past: onbevangen, proactief of juist ‘vol vertrouwen’?

 

De dag wordt afgesloten met een lezing van Claartje Kruijff over leven, lijden en de dood in ons leven

 

Inschrijving verloopt via Domicanenklooster Huissen www.kloosterhuissen.nl/inspiratiedag De inschrijving start vanaf 1 augustus 2018.

Wil je gezellig een middag of avond uit?

Dat kan met Vier het Leven!

 

Je wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw van "Vier het Leven" en samen met andere gasten ga je gezellig naar een bioscoop, theater of een museum bij jou in de buurt. Samen uit, samen genieten!

Wil je hier meer over weten of heb je interesse? Ga naar www.4hetleven.nl

Rabobank Clubkas Campagne gaat van start: 28 augustus tot 11 september! Wij doen weer mee!!!

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Arnhem en Omstreken het verenigingsleven in haar werkgebied. Hiervoor stellen zij een deel van hun winst beschikbaar. In 2018 is dit een bedrag van € 150.000,-. De leden van de bank bepalen hoe dit bedrag verdeeld wordt.

 

Stemperiode leden

De stemperiode is dit jaar van dinsdag 28 augustus tot en met dinsdag 11 september 2018. In deze periode mogen alle leden van de bank die vóór 15 juli 2018 leden zijn, hun stem uitbrengen op hun favoriete club. Hiervoor ontvangt ieder lid vijf stemcodes en de link naar de stemmodule. Er mogen maximaal twee stemcodes per club worden uitgebracht.

Vorig jaar hebben we een cheque in ontvangst mogen nemen ter waarde van € 940,90!!!

Elke stem is geld waard! Dus hoe meer stemmen we krijgen, hoe meer geld dit oplevert. Dus stem op Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy.

BOZ (Belangenvereniging Ouderen Zevenaar) doet dit jaar ook mee aan de deze actie!

Heb je nog stemmen over, stem dan ook op hen. Zij stellen deze vraag ook aan hun leden!

Seniorenclub Oud-Zevenaar & Ooij: open mind (Fusiekrantje november 2017)

 

Ze beginnen op stoom te komen. Hebben de tijd genomen om sfeer te proeven, wensen te inventariseren en ideeën te ontwikkelen. Nu lijken ze de weg naar een gevarieerde activiteitenagenda gevonden te hebben. Sinds april vorig jaar vormen Ria Lentjes en Marian Godschalk de activiteitencommissie van seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooij.

 

Twee pittige dames, vlot en vief ogend. Niet meteen types die je verwacht bij een seniorenclub. Dat is toch meer voor oude mensen? Ze zegt het niet, lijkt wel te denken ‘oud? de duvel is oud’. Marian: “Het is niet meer van deze tijd om een seniorenclub te linken aan oud, in termen van uitgeblust. Ons ledenbestand, 139 leden, is heel divers. Met ‘jongere’ en ‘oudere’ ouderen, allemaal met hun eigen interesses en achtergronden. De belangrijkste taak van onze club is het behartigen van de belangen van senioren in de breedste zin van het woord. Dat geldt op individueel én collectief niveau.” Leg eens uit. “Dat Zorg & Gezondheid een issue van formaat is, kan iedereen wel bedenken, maar ook wonen & welzijn, inkomen & koopkracht en mobiliteit & veiligheid zijn items die op zeker moment in ieders leven voorbijkomen. Dan is het heel prettig als je ergens terecht kunt en niet zelf het wiel hoeft uit te vinden.”

 

Marian: “Een mooi voorbeeld van belangenbehartiging is het initiatief van gemeente Zevenaar voor het opzetten van drie gemeentelijke gebiedsteam. Die teams willen dichtbij de inwoners te staan en hen ondersteunen op het gebied van zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen. Alles met maar één doel, het vergroten van het woongenot voor iedereen. Als Seniorenclub spelen wij ons partijtje mee en zijn aangehaakt bij het gebiedsteam Babberich, Oud-Zevenaar en Ooij. Om te voorkomen dat gebiedsteams te abstract en daardoor onbereikbaar lijken, zijn wekelijkse spreekuren ingesteld. Iedereen met vragen, problemen of ideeën kan daar terecht. In Oud-Zevenaar/Ooij/Babberich is het spreekuur in september gestart.”

 

“Dat de activiteitenagenda van onze club een ander beeld vertoont dan voorgaande jaren is zeker” zegt Ria. “Lag eerder het accent wat meer op de drie K’s: kaarten, keuvelen en kienen, langzaam bewegen we richting de drie O’s: ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen. Gezellige middagen met rollende bingoballetjes zullen niet verdwijnen, evenmin als ons motto “Voor en met elkaar’. Daarnaast zijn we hard op zoek naar items die bij Ontwikkelen passen. Zoals yoga en de vorig jaar gestarte bedrijfsbezoeken. Die lokten leden die meestentijds verstek laten gaan op de reguliere bijeenkomsten. We denken over het opzetten van een praatgroep met minder voor de hand liggende onderwerpen als ouder worden, levensbeëindiging etc..” Ria: “Randvoorwaarden hierbij zijn van een andere orde dan bij kaarten of kienen. Alom moet de overtuiging leven dat wat in die setting ter sprake komt daar ook blijft. Alleen gedeeld vertrouwen kan zo’n initiatief doen slagen. Je mening geven in een discussie over pak hem beet levensbeëindiging is even wat anders dan een winnend bingogetal roepen.”

 

En verder? Marian: “Actief nieuwe leden werven. En… uitdragen dat we iedereen vanaf 55 jaar met open armen en een open mind verwelkomen.”

Informatie over de yogalessen

 

Vanaf donderdag 5 oktober 2017 worden er yogalessen gegeven op Brede School St. Martinus , Martinusweg 6, Oud-Zevenaar. (Tijdens de schoolvakanties is er geen les.)

De lessen worden verzorgd door yogadocente, Anju Gaur.

 

Wat kosten de lessen per kwartaal (per 1 juli 2018):

  • Bij een groep van min. 10 personen kost het voor leden € 46,00 en voor niet-leden € 50,00.
  • Bij een groep van 9 personen kost het voor leden € 51,00 en voor niet- leden € 55,00.

 

Momenteel zijn er 2 groepen op de donderdagmiddag. De eerste groep heeft van 16.00 uur tot 17.00 uur yogales, de tweede groep van 17.15 uur tot 18.15 uur.

 

Heb je interesse, meld je dan aan bij Marian Godschalk

 

Overzicht sportscholen in Zevenaar

 

 

Voor degene die wil gaan sporten hebben we een overzicht gemaakt van sportscholen/fitnesscentra in Zevenaar met daarbij de kortingen die je kunt krijgen.

Dit overzicht is te verkrijgen bij Marian Godschalk (333120).

 

 

Nieuwsbrief Seniorenclub

Copyright © 2016 Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy --- Wepdiezainer ---