Privacybeleid

Dossier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ook KBO-PCOB krijgt met deze nieuwe regelgeving te maken. Op deze pagina informeren wij u over hoe wij als KBO-PCOB omgaan met uw privacy en persoonsgegevens.


KBO-PCOB werkt aan AVG-bestendigheid

Het beschermen van persoonsgegevens en meer algemeen de privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Ook een vereniging als KBO-PCOB moet daar alert op zijn.


Vanzelfsprekend gaat KBO-PCOB ook nu al zorgvuldig met persoonsgegevens om. Wij zien de AVG als een prikkel om onze werkwijze kritisch onder de loep nemen: voldoen we aan alle eisen? Zijn de persoonsgegevens die we van onze leden hebben goed beschermd? Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen die verenigingen als de onze daarbij helpen. We zijn achter de schermen al volop bezig om KBO-PCOB AVG-bestendig te maken. De komende tijd informeren wij u hier nader over. Alle informatie over KBO-PCOB en de AVG vindt u op deze pagina, die wij gedurende het eerste half jaar van 2018 steeds zullen updaten. Zeker weten dat u op de hoogte blijf als er een update is? Abonneer u dan op de Verenigingsnieuwsbrief.


Persoonsgegevens in de ledenadministratie

Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens (dat zijn bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke voorkeur of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens et cetera). Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan extra strenge eisen voldoen. Daar is voor onze ledenadministratie geen sprake van.


Privacystatement

De manier waarop KBO-PCOB omgaat met privacy en persoonsgegevens is beschreven in een privacystatement. Afdelingen zijn niet verplicht om een eigen privacystatement op te stellen, zij kunnen verwijzen naar het privacystatement van KBO-PCOB.

Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy verwijst naar het privacystatement van KBO-PCOB.

De volledige tekst van het privacystatement kunt u hieronder lezen.

Copyright © 2016 Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy   --- Wepdiezainer ---