Agenda

 

Hieronder vind je de

Agenda en activiteiten

van Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy

2018

 

 

 

 

 

oktober

 

 

 

dinsdag

2 oktober

14.00 uur

ontspanningsmiddag

 

dinsdag

9 oktober

14.00 uur

ontspanningsmiddag

 

dinsdag

16 oktober

14.00 uur

ontspanningsmiddag

 

maandag

22 oktober

19.00 uur

Dialoogbijeenkomst

Mij & Zorg (zie hieronder)

dinsdag

23 oktober

14.00 uur

ontspanningsmiddag

1/2 uurtje bingo

dinsdag

30 oktober

14.00 uur

ontspanningsmiddag

diëtiste Alice Put (zie hieronder)

 

 

 

 

 

 

november

 

 

 

dinsdag

6 november

14.00 uur

ontspanningsmiddag

 

woensdag

7 november

14.00 uur

dansles

zie hieronder

dinsdag

13 november

14.00 uur

ontspanningsmiddag

 

woensdag

14 november

14.00 uur

dansles

zie hieronder

maandag

19 november

19.00 uur

thema-avond

zie hieronder

dinsdag

20 november

14.00 uur

ontspanningsmiddag

1/2 uurtje bingo

woensdag

21 november

14.00 uur

dansles

zie hieronder

dinsdag

27 november

14.00 uur

ontspanningsmiddag

wethouder Hans Winters (zie hieronder)

woensdag

28 november

14.00 uur

dansles

zie hieronder

 

 

 

 

 

 

december

 

 

 

dinsdag

4 december

14.00 uur

ontspanningsmiddag

 

dinsdag

11 december

14.00 uur

ontspanningsmiddag

 

dinsdag

18 december

14.00 uur

kerstviering

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

januari

 

 

 

dinsdag

8 januari

14.00 uur

Nieuwjaarsreceptie

45 jarig bestaan Seniorenclub

Locatie

 

We zijn de dinsdagmiddagen te vinden bij

Activiteiten

Bingo 2 rondes voor slechts € 1,50!

 

Rond de klok van 15.00 uur worden er 2 rondes bingo gespeeld. Voor beide rondes betaal je € 1,50. In elke ronde zijn er 3 mooie prijzen te winnen.

 

Voorlichting door diëtiste Alice Put

 

Dinsdag 30 oktober komt Alice Put, van diëtistenpraktijk “Voeding & Dieet Plus” (Oude Doesburgseweg 63, Zevenaar) informatie en adviezen geven over voeding, afgestemd op leeftijd, leef- en eetgewoontes.

Ze vindt het boeiend om met mensen te praten over hun voedingsgewoonten en leefstijl. En het 'motiveren' van mensen om op een positieve manier om te gaan met dieetvoorschriften.

 

Iedereen is van hart welkom. Toegang is gratis, Niet-leden betalen slechts € 2,50.

 

Dialoogbijeenkomst Mij & Zorg

 

De zorg verandert. En dat roept bij veel mensen vragen op. Wat zijn de gevolgen van de veranderingen? Wat vraagt dit van henzelf in de toekomst? Mensen hebben behoefte aan informatie én aan dialoog.

KBO-PCOB vindt het belangrijk om haar leden te betrekken bij de veranderingen in de zorg. Dit wordt gedaan door met haar leden actief in gesprek te gaan over de vragen en de zorgen die er leven. Samen in dialoog te gaan over ‘Mij & Zorg’. En samen op zoek te gaan naar passende oplossingen. Daarom wordt er ook in onze KBO-afdeling een dialoogbijeenkomst Mij & Zorg georganiseerd op maandag 22 oktober, om 19.00 uur bij Zalencentrum Staring, Grietakkers 3 in Zevenaar. (Zaal is open vanaf 18.30 uur en toegang is gratis!)

Aanmelden kan tot 5 oktober bij Marian Godschalk (333120).

 

Een dialoogbijeenkomst houdt in dat ouderen in kleine kring hun ervaringen uitwisselen en elkaar ideeën aan de hand doen over de veranderende zorg. In een dialoogbijeenkomst gaan deelnemers (maximaal 10-15) onder begeleiding van een gespreksbegeleider van KBO-PCOB en een gespreksbegeleider van Zorg Verandert met elkaar in gesprek over de veranderingen, over hun eigen rol hierin en over mogelijke oplossingen in het regelen van zorg en ondersteuning.

De gespreksbegeleider stimuleert het uitwisselen van goede voorbeelden en nieuwe ideeën. In de dialoogbijeenkomst kunnen uiteenlopende onderwerpen aan bod komen, zoals langer thuis wonen, het gesprek met de gemeente of hulp vragen aan familie en vrienden.

 

Alle leden van de KBO worden van harte uitgenodigd om de dialoogbijeenkomst te bezoeken. Maar omdat ook uw kinderen, familie, buren en vrienden zich steeds vaker zorgen maken over de zorg, staat het u vrij hen ook te vragen om mee te komen.

Thema-avond over de Joodse gemeenschap in Zevenaar

 

Maandag 19 november is er bij Zalencentrum Staring, Grietakkers 3 te Zevenaar, een thema-avond met als onderwerp “Joodse mensen die in Zevenaar woonden rond de Tweede Wereldoorlog”.

 

Deze avond wordt gepresenteerd door Willem Franck. Willem Franck hoorde van zijn ouders en andere mensen veel verhalen over die tijd. Verhalen die gingen over gewone mensen die ongewone dingen meemaakten. Met behulp van veel oude foto’s neemt hij ons mee in de geschiedenis van deze Joodse mensen.

 

Willem Franck is bezig met een bijzonder project. Een project dat zorgvuldig en met veel geduld wordt uitgevoerd. Hij ging op zoek naar de verhalen van Joodse families die hier leefden. De eersten die hij terugvond, waren twee vrouwen die in 1939 geboren zijn. Daarom heet het project waar hij mee bezig is “De meisjes van ‘39”. Eén van die meisjes is de dochter van Abraham Goud, de laatste voorganger van de Zevenaarse synagoge. Tijdens deze avond zal dit project zeker aan bod komen.

Alvast een stukje geschiedenis: voor de oorlog woonden er 49 Joden in Zevenaar. Jong en oud, sommigen bekend en beroemd, anderen gewoon, zoals jij en ik. Ze maakten deel uit van de samenleving in Zevenaar en hadden een winkel of werkten bij een bedrijf. De kinderen gingen naar school en speelden buiten met de kinderen in de buurt. Maar de nazi’s in Duitsland hadden het plan om alle Joden in de wereld te vermoorden, ook die in Zevenaar. Dus toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen, waren de Joden op hun hoede. Zij die de mogelijkheid hadden vertrokken naar Engeland en naar Amerika. Maar de meesten wilden dat niet, want hier hadden ze hun huis en hun bestaan. Sommigen doken daarom onder. Ze verstopten zich, zodat de Duitsers ze niet konden vinden. Maar vaak lukte dat niet. Ze werden verraden, ontdekt en afgevoerd naar een vernietigingskamp. Na de oorlog, waren er nog maar veertien Joden in Zevenaar.

De avond is georganiseerd door Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy. Toegang voor leden is gratis, niet-leden betalen € 2,50 entree.

De avond begint om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Iedereen is van harte welkom!

 

Zin om te dansen?

 

Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy organiseert, in samenwerking met Ronald Straatman, in het najaar 4 danslessen voor 50plussers. Denk hierbij aan dansen zoals de foxtrot, de Duitse polka, de Engelse wals, de Weense wals, de valeta en de tango.

Ronald en Suzanne Straatman zullen de lessen zelf gaan verzorgen.

 

 

Informatie over de lessen:

  • Waar worden de danslessen gegeven: Bij Vida Studio’s Zevenaar, Raadhuisplein 17
  • Wanneer worden de lessen gegeven: De lessen zullen op woensdag 7, 14, 21 en 28 november gegeven worden. Aanvangstijd 14.00 uur.
  • Wat zijn de kosten voor deze 4 danslessen: leden van Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy betalen € 25,00. Niet-leden mogen uiteraard ook deelnemen aan deze danslessen, zij betalen € 30,00 voor de 4 lessen.
  • Waar kun je je opgeven: je kunt je tot 1 november 2018 opgeven bij Marian Godschalk: marian@seniorencluboudzevenaarooy.nl
  • Hoe gaat de betaling: het lesgeld moet uiterlijk 5 november overgemaakt zijn op rekeningnummer NL80 RABO 0304 8551 62 ten name van Seniorenclub Oud-Zevenaar, onder vermelding van lesgeld danslessen en je naam.

 

Kennismaking met Hans Winters

 

Dinsdag 27 november komt wethouder Hans Winters zich voorstellen. Als wethouder is hij verantwoordelijk voor de dorpen Lobith, Ooy, Oud-Zevenaar en Tolkamer. Hij heeft In zijn portefeuille: dienstverlening, personeel en organisatie, ICT en informatiemanagement, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, (waaronder omgevingswet en volkshuisvesting}, stads- en dorpsvernieuwing en tot slot water(veiligheid).

 

Copyright © 2016 Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy --- Wepdiezainer ---