Nieuws

 

Nieuws

voor Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy

KBO-PCOB Nieuws

 

KBO-PCOB Nieuws is de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB.

KBO-PCOB is met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar.

 

Hieronder een greep uit het laatste nieuws:

 

Contant betalen moet mogelijk blijven ( 4 januari)

 

Steeds meer gemeenten is het alleen nog mogelijk met pin te betalen wanneer er een nieuw paspoort of rijbewijs of een parkeervergunning nodig is. KBO-PCOB maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.

 

Het blijkt dat bij steeds meer gemeenten bij de publieksbalies contant geld niet meer wordt geaccepteerd. De maatschappelijke trend waarin steeds meer gepind wordt, is vanuit het oogpunt voor veiligheid en efficiëntie een goede zaak, maar het is van groot belang dat ook contant geld als betaalmiddel blijft functioneren. Voor een deel van de mensen in Nederland is het niet mogelijk of wenselijk om te pinnen. Dit geldt ook voor bepaalde groepen senioren. KBO-PCOB vindt het niet meer accepteren van contant geld dan ook onacceptabel. Gemeentelijke dienstverlening moet voor iedereen, dus ook voor kwetsbare groepen, toegankelijk en bereikbaar blijven. Juist die waarborg moet blijven bestaan want voor deze dienstverlening kan men niet bij een andere aanbieder terecht..

 

Wil je dit artikel verder lezen, ga dan naar https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/contant-betalen-moet-mogelijk-blijven/

Voor meer nieuws kijk op: https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/

Digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB Gelderland

Via onderstaande link kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief van KBO-PCOB:

https://www.kbo-pcob.nl/kbopcobnu/

Columns lezen?

Via onderstaande link kun je leuke, interessante columns lezen.

http://www.kbogelderland.nl/actueel/columns/

Seniorenclub Oud-Zevenaar & Ooij: open mind

(Fusiekrantje november 2017)

 

Ze beginnen op stoom te komen. Hebben de tijd genomen om sfeer te proeven, wensen te inventariseren en ideeën te ontwikkelen. Nu lijken ze de weg naar een gevarieerde activiteitenagenda gevonden te hebben. Sinds april vorig jaar vormen Ria Lentjes en Marian Godschalk de activiteitencommissie van seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooij.

 

Twee pittige dames, vlot en vief ogend. Niet meteen types die je verwacht bij een seniorenclub. Dat is toch meer voor oude mensen? Ze zegt het niet, lijkt wel te denken ‘oud? de duvel is oud’. Marian: “Het is niet meer van deze tijd om een seniorenclub te linken aan oud, in termen van uitgeblust. Ons ledenbestand, 139 leden, is heel divers. Met ‘jongere’ en ‘oudere’ ouderen, allemaal met hun eigen interesses en achtergronden. De belangrijkste taak van onze club is het behartigen van de belangen van senioren in de breedste zin van het woord. Dat geldt op individueel én collectief niveau.” Leg eens uit. “Dat Zorg & Gezondheid een issue van formaat is, kan iedereen wel bedenken, maar ook wonen & welzijn, inkomen & koopkracht en mobiliteit & veiligheid zijn items die op zeker moment in ieders leven voorbijkomen. Dan is het heel prettig als je ergens terecht kunt en niet zelf het wiel hoeft uit te vinden.”

 

Marian: “Een mooi voorbeeld van belangenbehartiging is het initiatief van gemeente Zevenaar voor het opzetten van drie gemeentelijke gebiedsteam. Die teams willen dichtbij de inwoners te staan en hen ondersteunen op het gebied van zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen. Alles met maar één doel, het vergroten van het woongenot voor iedereen. Als Seniorenclub spelen wij ons partijtje mee en zijn aangehaakt bij het gebiedsteam Babberich, Oud-Zevenaar en Ooij. Om te voorkomen dat gebiedsteams te abstract en daardoor onbereikbaar lijken, zijn wekelijkse spreekuren ingesteld. Iedereen met vragen, problemen of ideeën kan daar terecht. In Oud-Zevenaar/Ooij/Babberich is het spreekuur in september gestart.”

 

“Dat de activiteitenagenda van onze club een ander beeld vertoont dan voorgaande jaren is zeker” zegt Ria. “Lag eerder het accent wat meer op de drie K’s: kaarten, keuvelen en kienen, langzaam bewegen we richting de drie O’s: ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen. Gezellige middagen met rollende bingoballetjes zullen niet verdwijnen, evenmin als ons motto “Voor en met elkaar’. Daarnaast zijn we hard op zoek naar items die bij Ontwikkelen passen. Zoals yoga en de vorig jaar gestarte bedrijfsbezoeken. Die lokten leden die meestentijds verstek laten gaan op de reguliere bijeenkomsten. We denken over het opzetten van een praatgroep met minder voor de hand liggende onderwerpen als ouder worden, levensbeëindiging etc..” Ria: “Randvoorwaarden hierbij zijn van een andere orde dan bij kaarten of kienen. Alom moet de overtuiging leven dat wat in die setting ter sprake komt daar ook blijft. Alleen gedeeld vertrouwen kan zo’n initiatief doen slagen. Je mening geven in een discussie over pak hem beet levensbeëindiging is even wat anders dan een winnend bingogetal roepen.”

 

En verder? Marian: “Actief nieuwe leden werven. En… uitdragen dat we iedereen vanaf 55 jaar met open armen en een open mind verwelkomen.”

Informatie over de yogalessen

 

Vanaf donderdag 5 oktober worden er yogalessen gegeven op Brede School St. Martinus , Martinusweg 6, Oud-Zevenaar. (Tijdens de schoolvakanties is er geen les.)

De lessen worden verzorgd door yogadocente, Anju Gaur.

 

Wat kosten de lessen per kwartaal?

  • Bij een groep van 10 personen kost het voor leden € 46,00 en voor niet-leden € 48,00.
  • Bij een groep van 9 personen kost het voor leden € 51,00 en voor niet- leden € 53,00.

 

 

De eerste groep is gestart op de donderdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur. De tweede groep start op 11 januari 2018. De lestijden van de tweede groep zijn van 17.30 uur tot 18.30 uur.

 

Heb je interesse meld je dan aan bij Marian Godschalk

Nieuwe locatie is bekend!

 

Zoals een ieder weet, sluit CaReZa De Kroon 31 december a.s. hun deuren. Na ca. 18 jaar bij CaReZa De Kroon gast te zijn geweest, moesten we als Seniorenclub, voor de dinsdagmiddagen, op zoek naar een andere locatie. En dat hebben we gevonden, op een voor de senioren bekende, oude plek in het centrum van Oud-Zevenaar en Ooy.

Vanaf 9 januari 2018 zijn we op de dinsdagmiddag te vinden bij Thoen & Thans!

Nieuwsbrief Seniorenclub

Copyright © 2016 Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy --- Wepdiezainer ---